Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativet for Herning Kommune er godkendt af Teknik og Miljø udvalget. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med politiet, og revideret sidste gang i oktober 2016.

Bilag A. Vintervejklasser, vejtyper, servicemål og metoder

Kørebaner
Vejklasse Vinter-vejklasse Vejtype

Servicemål
og metode

Gennemfartsveje Klasse 1

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen og kommunen.

Eksempelvis:

 • Overordnede veje
 • Større indfalds- og omfartsveje
 • Stærkt trafikerede veje

Saltning og snerydning udføres, så kørebaner tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
Fordelingsveje Klasse 2

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfarts-veje og lokalveje.

Eksempelvis:

 • Veje med kollektiv trafik
 • Veje mellem bysamfund
 • Fordelingsveje i industri og boligområder
 • Vigtige p-pladsen
 • Gågader

Saltning og snerydning udføres så kørebaner tilstræbes holdt farbare minimum mellem kl. 5.00 og 22.00.

Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm og kraftig islag, udføres saltning og snerydning hele døgnet.

 • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning efter behov.
 • Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.
Lokalveje Klasse 3

Omfatter adgangsveje, lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.

Eksempelvis:

 • Boligveje
 • Mindre industriveje
 • Veje på landet
 • Øvrige p-pladser

Saltning/grusning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 22.00.

Indsats kan igangsættes, når opgaverne på klasse I og II veje tillader det.

Øvrige veje Klasse 4 Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje. Saltes/gruses og sneryddes kun undtagelsesvis og efter ekstreme vejrsituationer.

Se et oversigtskort over placeringen af kommunens veje.