Hvad gør kommunen, når det sner?

Her kan du se, hvordan vi prioriterer, hvilke veje der først skal ryddes for sne.

Hvornår og hvad gør kommunen på stierne

Vinterklasse I stier

Saltning, grusning og snerydning bliver udført, så stier og gangarealer forsøges holdt farbare uden væsentlige gener mellem kl. 5.00 og kl. 22.00.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre. Snerydning sættes i gang efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Fodgængerovergange og busstoppesteder bliver ryddet i begrænset omfang indtil snerydningen på tilstødende arealer ophører. Herefter ryddes der ryddes op.

Vinterklasse I stier er vist med en lyserød stiplet linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse II stier

Saltning, grusning og snerydning bliver udført på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 17.00. Indsatsen bliver sat igang når opgaverne på stiklasse I tillader det.

Vinterklasse II stier er vist med en lyseblå stiplet linje på vinterkortet under dette link.