Hvad gør kommunen, når det sner?

Her kan du se, hvordan vi prioriterer, hvilke veje der først skal ryddes for sne.

Hvornår og hvad gør kommunen på vejene

Vinterklasse I veje

Saltning og rydning af sne udføres, så kørebaner tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse bliver foretaget ved præventiv saltning efter behov. Rydning af sne sættes igang efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Vinterklasse I veje er vist med en rød linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse II veje

Saltning og rydning af sne udføres så kørebaner tilstræbes holdt farbare mellem kl. 5.00 og kl. 22.00. Ved ekstreme vejrsituationer, som snestorm og kraftig islag, udføres saltning og rydning af sne hele døgnet. 

Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden væsentlige gener.

Vinterklasse II veje er vist med en blå linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse III veje

Saltning, grusning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og kl. 22.00. Indsatsen bliver sat igang, når opgaverne på klasse I og II veje tillader det.

Vinterklasse III veje er vist med en grøn linje på vinterkortet under dette link.

Vinterklasse IV veje

Saltes, gruses og sneryddes kun undtagelsesvis og efter ekstreme vejrsituationer.

Vinterklasse IV veje er vist med en gul linje på vinterkortet under dette link.