Vedligehold og service af offentlige veje

Her kan du læse mere om, hvordan vi vedligeholder de offentlige veje, stier og pladser med grus, sten eller asfalt.

Kommunale veje er opdelt i fire vejklasser, og klasserne er afgørende for serviceniveauet - f.eks. hvor tit vi fører tilsyn med vejene, hvor mange gange om året vi fejer dem, hvordan kvaliteten af vejbelægningen skal være, og om vi rydder sne på vejen og i hvilket omfang. 

Fordelingsveje der skaber forbindelse mellem det overordnede statsvejnet og lokalt mellem mellemstore byer. Afvikler trafikken gennem byerne samt mellem de enkelte bydele.

Trafikmængde i åbent land er over 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er over 2.500 biler pr døgn. For landområder, hvor mindre byer gennemskæres af en trafikvej, kan vejklassen i byen være opgraderet til trafikvej, selvom trafikbelastningen ellers ikke berettiger dette.


Skaber forbindelse mellem de små bysamfund, mellem forskellige boligområder og er hovedforbindelse (stamvej) i boligområder. Trafikmængden i åbent land er 200 - 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er 1.000 - 2.500 biler pr døgn.


Mindre veje på landet og separate boligveje. Trafikmængden i åbent land er 50 - 200 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er 0 - 1000 biler pr døgn.


Er vejen offentlig eller privat?

Se kommunens veje på kort - hvis din vej ikke fremgår af kortet, kan du regne med at det er en privat eller privat fællesvej.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Men ofte er det borgerne, som først opdager fejl og mangler ved vejene. Det er altid en god idé at anmelde det til kommunen, når du fx opdager:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Indhold hentet fra borger.dk

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Indhold hentet fra borger.dk