Vedligehold af offentlige veje

Her kan du læse mere om, hvordan vi vedligeholder de offentlige veje, stier og pladser med grus, sten eller asfalt.

Vejklasse 2 Lokalveje, primær - 439 km - Asfalt/fast belægning

Skaber forbindelse mellem de små bysamfund, mellem forskellige boligområder og er hovedforbindelse (stamvej) i boligområder. Trafikmængden i åbent land er 200 - 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er 1.000 - 2.500 biler pr døgn.