Vedligehold af offentlige veje

Her kan du læse mere om, hvordan vi vedligeholder de offentlige veje, stier og pladser med grus, sten eller asfalt.

Vejklasse 1 Trafikveje - 303 km - Asfalt/fast belægning

Fordelingsveje der skaber forbindelse mellem det overordnede statsvejnet og lokalt mellem mellemstore byer. Afvikler trafikken gennem byerne samt mellem de enkelte bydele.

Trafikmængde i åbent land er over 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er over 2.500 biler pr døgn. For landområder, hvor mindre byer gennemskæres af en trafikvej, kan vejklassen i byen være opgraderet til trafikvej, selvom trafikbelastningen ellers ikke berettiger dette.