Uheld på offentlig vej

Er du kommet til skade eller har oplevet materiel skade på grund af huller eller sne på vej, cykelsti, plads eller fortov? Læs her, om du kan få erstatning.

Regelmæssigt tilsyn med offentlige arealer

Selv om vi fører regelmæssigt tilsyn med offentlige arealer for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt, kan vi ikke være over hele kommunen, hele tiden.

Det er for eksempel ikke muligt for os at forhindre pludselige skader i belægninger. Og vi kan ikke lappe huller i samme øjeblik de opstår, eller rydde for sne og salte samtidig med, at sneen falder. Som trafikant er du også selv forpligtet til at færdes efter forholdene.

Bliver du opmærksom på huller, må du meget gerne give os besked via Giv et praj i den grønne boks eller vores app 'Giv et praj - Herning Kommune'.