Uheld på offentlig vej

Er du kommet til skade eller har oplevet materiel skade på grund af huller eller sne på vej, cykelsti, plads eller fortov? Læs her, om du kan få erstatning.

Hvem har bevisbyrden

Det er som udgangspunkt dig som skadelidte, der skal bevise, at kommunen har begået en fejl eller en forsømmelse, og at kommunen er erstatningspligtig.

Det er derfor vigtigt, at du husker at tage billeder af uheldsstedet, så du kan bevise, hvordan forholdene så ud på tidspunktet for dit uheld. Forholdene kan nemlig være ændret, inden vi når at se det.