Søg penge fra forskønnelsespuljen

Har I forslag, der kan gøre vores center- og omegnsbyer lidt skønnere? Så søg om penge via forskønnelsespuljen.

Frem til 2023 bliver der hvert år sat 1,5 mio. kr. af til en forskønnelsespulje.

Det er penge, I kan søge, hvis I har forslag til, hvordan vi gør vores center- og omegnsbyer smukkere.

Projektmidlerne for 2021, 2022 og 2023 er pt. ikke afsat til konkrete projekter. Samlet beløb 4,5 mio. kr.

Centerbyerne er: Kibæk, Sønder Felding, Vildbjerg, Aulum og Sunds.

Omegnsbyerne er: Lind, Snejbjerg, Gjellerup, Hammerum, Tjørring og Gullestrup.

Det kan I søge om

Pengene fra Forskønnelsespuljen vil først og fremmest gå til projekter, som gør ankomsten til byerne og byernes rum til en ekstra positiv oplevelse.

I kan for eksempel søge penge til:

  • Ophold og byliv
  • Beplantning
  • Kunst og udsmykning
  • Belysning og effektbelysning

Sådan søger I

I søger ved at sende os en beskrivelse/skitse af projektet. Her beskriver I også den overordnede økonomi.

Forslagene bliver løbende præsenteret for Byplanudvalget. Udvalget tager stilling til, om forslaget skal godkendes.

Når udvalget siger ja til et forslag, bliver der lavet en grundig beskrivelse af projektet og økonomien bag. Derefter kan arbejdet starte.

Forskønnelsespujlen

Kontaktinfo

Sine Dall
Landskabsarkitekt MDL
Tlf.: 96288554
Send e-mail til beksd@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.