Trafik og sikkerhed

Vi ønsker at bringe antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken ned. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på at nå dette mål inden 2020.

Vi støtter det nationale mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Fra 2013 til 2020 arbejder vi derfor målrettet med tiltag på vores veje og stier.

Forebyggelse af uheld

Vores tiltag og kampagner er inspireret af henvendelser fra borgere, indsamlede trafiktal og udpegning af "sorte pletter". Tiltagene giver større sikkerhed på vores veje og virker på trafikanternes adfærd på en positiv måde.

Sikkerheden på vores veje vægtes højt. Det er dog ikke alle ønsker, der kan gennemføres. De økonomiske midler er begrænsede, og derfor sker der løbende prioriteringer.

Trafiksikkerhedsprojekter

I 2011 blev Herning udnævnt til "Trafiksikkerhedsby" af Vejdirektoratet. Fra 2011 til 2015 havde vi derfor ekstra meget fokus på kryds, cyklister, unge bilister og hastigheder. Arbejdet var forankret i Vej og Trafik. 

Vi har lavet to rapporter om projektet. Du kan få dem tilsendt på mail ved henvendelse til Martin Frandsen. Se kontaktinfo.

Dem arbejder vi sammen med

Kampagner gør en forskel. Derfor arbejder kommunen tæt sammen med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og politiet om trafikkampagner.

Vi samarbejder også med Ældresagen om kørekurser for ældre bilister.

Det er meget vigtigt at lære børn om alarm 1 1 2. Herning Kommune er derfor gået sammen med Falck, Brand & Redning MidtVest, Røde Kors og det lokale politi om, at lære skolebørn den vigtige lektie.

Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen
Projektleder
Send e-mail til vtbmf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Herning cykler

Følg tiltag indenfor cyklisme og få info om projekter, event og konkurrencer

Dekorativt billedeHerning cykler