Trafik og sikkerhed

Vi ønsker at bringe antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken ned. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på at nå dette mål.

Vores tiltag og kampagner er inspireret af henvendelser fra borgere, indsamlede trafiktal og statistik over uheld. Tiltagene giver større sikkerhed på vores veje og virker på trafikanternes adfærd på en positiv måde.

Sikkerheden på vores veje vægtes højt. Det er dog ikke alle ønsker, der kan gennemføres. De økonomiske midler er begrænsede, og derfor sker der løbende prioriteringer.

Kampagner

Trafikantens adfærd påvirker i høj grad antal og alvorlighed af uheld i trafikken. Trafiksikkerhed starter altså med dig. Læs om vores kampagner i 2019/2020.

Skolesamarbejde

  • Trafikpolitik - vi anbefaler, at alle skoler laver en trafikpolitik. En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne. Læs hvordan vi arbejder med trafikpolitik.
  • Færdselskontaktlærer - vi arbejder på et tæt og godt samarbejde med færdselskontaktlærerne i kommunen. Gennem lærerne kommer vi tæt på aktuelle problemstillinger ift. elever og trafik, og vi kan handle og understøtte udfra dette.

Kampagner gør en forskel. Derfor arbejder kommunen tæt sammen med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og politiet om trafikkampagner.

Det er meget vigtigt at lære børn om alarm 1 1 2. Herning Kommune er derfor gået sammen med Falck, Brand & Redning MidtVest, Røde Kors og det lokale politi om, at lære skolebørn den vigtige lektie.


Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen
Send e-mail til vtbmf@herning.dk

Hanne Thomsen-Mühlbrand
Send e-mail til vtbht@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Herning Cykler

Følg tiltag indenfor cyklisme og få info om projekter, event og konkurrencer

Dekorativt billedeHerning Cykler