Parkering - Love og regler

Her på siden kan du finde parkeringsinfo vedrørende bøder, regler, bekendtgørelser, tilladelser, afgifter med mere. I Herning Kommune kan du ikke leje eller købe offentlige parkeringspladser.

Lokal parkeringsbekendtgørelse for Herning Kommune

I henhold til færdselslovens § 92 har Vejbestyrelsen i Herning Kommune med samtykke fra politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi fastsat nedennævnte bestemmelser om parkering inden for byzonetavlerne (E55) i Herning Kommune.

Restriktioner

§ 1. 

På gade, vej og plads (herunder parkeringsplads) inden for byzonetavlerne (E55) er det, uden særlig tilladelse, forbudt at parkere:

  • køretøjer af en hver art (herunder cykler og knallerter) med henblik på udlejning, salg, reparation, reklame eller beboelse.
  • påhængsredskaber (herunder campingvogne) autocampere, traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, blokvogne, havarerede eller ubrugbare køretøjer i mere end 12 timer.
  • køretøjer, hvis totalvægt overstiger 3.500 kg, i tiden fra kl. 23.00 til kl. 06.00 samt søn- og helligdage. Undtaget fra dette forbud er pladser og strækninger, hvor der ved færdselstavler er angivet, at parkering er tilladt for omhandlede køretøjer. De tilladte steder er angivet her på kommunes hjemmeside.

Straf

§ 2.

Overtrædelse af denne bekendtgørelse, straffes i medfør af færdselslovens § 118a med bøde eller pålæggelse af afgift i medfør af færdselslovens § 121.


Ikrafttrædelse

§ 3.

Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2015. Samtidig blev be-kendtgørelse vedrørende parkering af 1. marts 2001 ophævet.