Ofte stillede spørgsmål til Vej og Trafik

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål. Her finder du info om cykelgader, 2 minus 1 veje, trafikspejle og privat skiltning. Finder du ikke svar på siden, så prøv søgefeltet. Svaret ligger måske på en anden Vej og Trafik side.

Nabohjælpskilte er en god idé

Herning Kommune bifalder projektet "Nabohjælp" fuldt ud. Vi syntes det er et rigtigt godt kriminalpræventivt tiltag.

Desværre kan vi ikke tillade at du sætter "Nabohjælpskilte" op på offentlig vejareal. Du må gerne sætte skiltene på privat grund, så sæt dem endelig så de kan ses fra vejen.

Grunden til at skiltene ikke må sættes op på offentligt areal er, at det så vil danne præcedens for andre private skilte. Dine medborgere vil så kunne bruge dette til at henholde sig til ligelighedsprincippet.