Ofte stillede spørgsmål til Vej og Trafik

Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål. Her finder du info om cykelgader, 2 minus 1 veje, trafikspejle og privat skiltning. Finder du ikke svar på siden, så prøv søgefeltet. Svaret ligger måske på en anden Vej og Trafik side.

Cykelgade - cyklerne bestemmer farten

Frølundvej i Hammerum er omdannet til cykelgade. Det gælder på strækningen fra Hammerum Hovedgade til vejen ind til Lindbjergskolen.  

I videoen under dette link kan du se, hvordan du skal køre i en cykelgade

Hvilke færdselsregler gælder i en cykelgade:

  • Kørebanen er reserveret til cykel og lille knallert.
  • Tilladelse til kørsel med andre køretøjer i området kan gives. I så fald skal kørsel ske under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-7.
  • Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i § 16, stk. 3, punkterne 2-5. Desuden kan anvendes undertavlen »Kørsel tilladt« eller andre undertavler, der tillader kørsel med bestemte færdselsarter. Tilladelse på undertavle kan afgrænses tidsmæssigt, jf. § 9, tavle U 3.
  • Kørsel på kørebanen må kun ske med en hastighed svarende til hastighed for cyklister og førere af lille knallert.
  • De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for hinanden.
  • Kørende må ikke unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem.
  • Parkering i en cykelgade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

Læs mere om færdselsreglerne på retsinformation.dk