Midlertidig parkering

Din virksomhed kan søge om midlertidig lov til parkering. Det gælder kun, hvis du skal parkere en håndværkerbil i længere tid end det normalt er tilladt.

Du skal henvende dig personligt i Borgerservice, for at søge en parkeringstilladelse.

Tilladelse kan udstedes

  • Hvis bilen er i brug mange gange i løbet af dagen, som depot til materiale eller som rullende værksted.
  • Hvis bilen kun skal holde i en begrænset  periode på offentlige afmærkede parkeringsområder.

Tilladelse udstedes ikke

  • Hvis der er plads på byggepladsen eller andet privat areal.
  • Hvis der ifølge færdselsloven ikke må standses eller parkeres. Har du spørgsmål til dette punkt, kan du kontakte politiet.

Du kan få en særlig midlertidig godkendelse i forbindelse med et byggeri. Læs mere om parkering af arbejdskøretøjer uden for afmærkede båse her.

Kontaktinfo

Michal Gammelager Kristensen
Vej, Trafik og Byggemodning
Tlf.: 96288321
Mobil: 21345584
Send e-mail til vtbmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Find parkeringsplads

Har du brug for at finde info om parkering til din bil, lastbil, taxa eller turistbus?

Dekorativt billedeFind parkeringsplads