Legende børn - private skilte giver børn falsk tryghed

Herning Kommune giver generelt ikke tilladelse til opsætning af private skilte på offentligt areal.

Du kan lovligt stille forskellig typer af skilte på privat grund, men nogle typer skilte anbefaler vi ikke. Det gælder fx skilt med "Legende børn", Pas på mig eller lignende.

Falsk tryghed

Skilte som "Legende børn", "Pas på mig" eller lignende er eksempler på skilte der tilkendegiver, at det er de kørende, der skal passe på børn på vejen. Dette kan giver børnene det indtryk, at det er i orden at lege på vejen. Skiltene er derved med til at give børn og voksne falsk tryghed.