Uheld på offentlig vej

Er du kommet til skade eller har oplevet materiel skade på grund af huller eller sne på vej, sti, plads eller fortov? Læs her, om du kan få erstatning.

Herning Kommune har en ansvarsforsikring, som dækker din skade, hvis det bliver vurderet, at vi har begået en fejl eller forsømmelse i forbindelse med dit uheld.

Hvad gør du, hvis skaden er sket?

Hvis der er sket en skade med dig eller din bil, skal du indsende en skadeanmeldelse til Teknik og Miljø. Husk også at sende billeder fra uheldsstedet.

Herefter undersøger vi forholdene omkring uheldet. Og vi sender din anmeldelse til vores forsikringsselskab, Codan. Du vil modtage din afgørelse direkte fra Codan.

Hent skema til skadeanmeldelse i dette link eller i boksen "Selvbetjening"

Hvem har bevisbyrden?

Det er som udgangspunkt dig som skadelidte, der skal bevise at kommunen har begået en fejl eller en forsømmelse, og at kommunen er erstatningspligtig.

Det er derfor vigtigt, at du husker at tage billeder af uheldsstedet, så du kan bevise, hvordan forholdene så ud på tidspunktet for dit uheld. Forholdene kan nemlig være ændret, inden vi når at se det.

Vi fører regelmæssigt tilsyn med offentlige arealer

Selv om vi fører regelmæssigt tilsyn med offentlige arealer for at sikre, at trafikfarlige forhold bliver udbedret så hurtigt som muligt, kan vi ikke være over hele kommunen, hele tiden.

Det er for eksempel ikke muligt for os at forhindre pludselige skader i belægninger. Og vi kan ikke lappe huller i samme øjeblik de opstår, eller rydde for sne og salte samtidig med, at sneen falder. Som trafikant er du også selv forpligtet til at færdes efter forholdene.

Bliver du opmærksom på huller, må du meget gerne give os besked via Giv et praj i den grønne boks.

Et stort hul i vejen er fyldt med regn.