Trafik og sikkerhed

Vi ønsker at bringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, ned. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på at nå dette mål inden 2020.

Vi støtter det nationale mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Fra 2013 til 2020 arbejder vi derfor målrettet med tiltag på vores veje og stier.

Forebyggelse af uheld

Vores tiltag og kampagner er inspireret af henvendelser fra borgere, indsamlede trafiktal og udpegning af "sorte pletter". Tiltagene giver større sikkerhed på vores veje og virker på trafikanternes adfærd på en positiv måde.

Se et kort over sorte pletter og grå strækninger.

Sikkerheden på vores veje vægtes højt. Det er dog ikke alle ønsker, der kan gennemføres. De økonomiske midler er begrænsede, og derfor sker der løbende prioriteringer.

Trafiksikkerhedsprojekter

I 2011 blev Herning udnævnt til "Trafiksikkerhedsby" af Vejdirektoratet. Siden har vi haft meget fokus på kryds, cyklister, unge bilister og hastigheder. Arbejdet har været forankret i Vej og Trafik og blev afsluttet i december 2015.

Dem arbejder vi sammen med

Kampagner gør en forskel. Derfor arbejder kommunen tæt sammen med Rådet for Sikker Trafik og politiet om trafikkampagner.

Vi samarbejder også med Ældresagen om kørekurser for ældre bilister.

Det er meget vigtigt at lære børn om alarm 112. Herning Kommune er derfor gået sammen med Falck, Brand & Redning MidtVest, Røde Kors og det lokale politi om at lære skolebørn den vigtige lektie.

Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen
Send e-mail til vtbmf@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Herning cykler

Følg tiltag indenfor cyklisme og få info om projekter, event og konkurrencer

Dekorativt billedeHerning cykler