Trafikfarlige skoleveje

Er vejen til skole trafikfarlig? Her på siden kan du finde oplysninger om de forskellige veje i kommunen.

Udpegningen af trafikfarlige skoleveje sker på baggrund af vejenes bredde, og om der er fortov og/eller cykelsti. Mængden af trafik, antal lastbiler, hastigheder samt uheldsbilledet har stor betydning når vejene peges ud.

Se et kort over trafikfarlige skoleveje i Herning Kommune 
Kortet er sidst rettet den 15.8.2013.

Biltrafik på en regnvåd gade en efterårsdag